Tiến về Đông Nam Á và khi nghip, thế h sau 1995 đã tr thành lc lượng quan trng trong nhóm thương mi đin t Đông Nam Á

Với sự mở rộng của giáo dục đại học và suy thoái kinh tế do đại dịch Covid-19 mang lại trong hai năm qua, khiến vấn đề việc làm của sinh viên đại học rất căng thẳng, và nhóm sau 95 bị ảnh hưởng nhiều nhất, vì vậy nhiều người đã chọn cách bước ra khỏi cảnh đi săn việc làm và bắt đầu kinh doanh riêng. Và với mức độ phổ biến của thương mại điện tử xuyên biên giới vẫn ở mức cao sau khi bùng phát đại dịch, vì vậy ngành này đã trở thành lĩnh vực ưa thích của họ. Dữ liệu cho thấy vào năm 2020, 42% người bán hàng đầu của Amazon là người bán hàng Trung Quốc và tỷ lệ thương mại điện tử xuyên biên giới của Trung Quốc trên trang web Amazon của Mỹ đã đạt 63%, mà thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á gần Trung Quốc, tỷ lệ này còn cao hơn, nên đã thu hút một số lượng lớn thế hệ sau 95 đổ xô đến.

thương mại điện tử Đông Nam Á

Mặc dù thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á gần với Trung Quốc hơn, chi phí vận chuyển tương đối dễ giải quyết, nhưng ngoài các vấn đề về vận chuyển, các quy tắc nền tảng, chính sách vận hành thị trường mục tiêu, sở thích mua sắm của khách hàng, ngôn ngữ, v.v. đều là những qúa trình cần phải có chìa khóa. Nếu những điều này không làm tốt thì không dễ để phát triển thương mại điện tử ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, so với thế hệ cũ, những doanh nhân trẻ này sử dụng tốt hơn sức mạnh của các công cụ, chẳng hạn như công cụ lựa chọn sản phẩm thương mại điện tử Đông Nam Á chuyên nghiệp – Ginee Scrape, một công cụ thường được họ sử dụng trong hoạt động kinh doanh.

thương mại điện tử Đông Nam Á

Sử dụng Ginee Scrape, bạn có thể dễ dàng xem lịch sử xu hướng của các sản phẩm nền tảng thương mại điện tử chính thống ở Đông Nam Á như Shoppe, Lazada (bất kỳ trang nào cũng có thể xem và lấy được dữ liệu của các sản phẩm cạnh tranh một cách nhanh chóng) và trình sưu tập tự động giúp bạn loại bỏ việc nhập liên kết sản phẩm. Nhấn vào Sưu tập để nhận tất cả thông tin sản phẩm, không còn phải lo việc đăng sản phẩm tẻ nhạt.

thương mại điện tử Đông Nam Á

Hiện nay, thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á đang mở rộng nhanh chóng và đang trong thời kỳ tăng trưởng vàng, đây là thời điểm tốt để bắt đầu kinh doanh, hãy nhấp vào https://gineetool.com/ để tải Ginee Scrape và bắt đầu hành trình kinh doanh.