Như chúng ta đã biết, Lazada là một nền tảng để thiên vị cửa hàng để chơi. Hiện tại, nền tảng chủ yếu dựa trên hoạt động mô hình bán hàng. Đây là một người hoặc đội để vận hành nhiều tài khoản Lazada để thực hiện cửa hàng nhiều cửa hàng, tối đa hóa các hoạt động của giao thông. Cách.
Tài khoản Cross-Border của Lazada đã được đăng ký để tự động mở 6 trang web, đó là để đăng ký một tài khoản. Nó thực sự là 6 cửa hàng. Chỉ cần đăng ký một vài tài khoản Lazada, nó bằng hàng chục cửa hàng, thường là người bán hàng có nhiều Trong các cửa hàng Lazada, và quản lý dịch vụ khách hàng cũng đã trở thành một điểm khó khăn lớn trong hoạt động của người bán. Ở đây, Xiaobian sẽ giới thiệu một máy tính điện thoại di động để cài đặt một phần mềm trò chuyện nhóm thông thường: xuyên biên giới
Thu thập liên kết trang web chính thức:
Giới thiệu trò chuyện xuyên biên giới
Gathering là một công cụ trò chuyện dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới, kết hợp với Shopee, Lazada và các tin tức khách hàng trên nền tảng khác, nhưng cũng quản lý nhiều nền tảng, quản lý tập trung nhiều cửa hàng, lưu trữ tin nhắn tập trung; cũng cung cấp dịch vụ 24 giờ trả lời tự động, Dịch vụ khách hàng có thể phân công hợp lý quản lý, dịch tự động, v.v., cải thiện hiệu quả tiếp nhận dịch vụ khách hàng, cải thiện sự hài lòng của khách hàng và thúc đẩy chuyển đổi khách hàng.
Thu thập các bản tải xuống máy tính và điện thoại di động, và nó là docking chính thức, hoàn toàn ngăn liên kết, trong đó, người bán có thể trò chuyện với khách hàng bất cứ lúc nào và không phải đăng nhập vào nền, không chỉ cải thiện hiệu quả dịch vụ khách hàng, Thu thập chức năng chức năng robot dịch vụ khách hàng Bạn cũng có thể giúp bạn tự động trả lời thông tin khách hàng bị rò rỉ lại, bạn không có trả lời, giảm phản hồi chậm của cửa hàng của bạn và bạn có thể thực hiện lưu trữ cửa hàng của mình để cải thiện. Dự án dịch vụ trò chuyện
1. Trả lời tự động Trả lời tự động có thể giúp người bán giải quyết vấn đề của khu vực khách hàng. Người bán có thể mở trả lời tự động để bảo vệ dịch vụ khách hàng luôn trực tuyến và tỷ lệ phản hồi của cửa hàng là hợp lệ.
Thu thập tự động trả lời
2. Quản lý quyền của nhân viên Giải quyết dịch vụ khách hàng với vấn đề phân phối của chủ sở hữu và hệ thống này có thể đặt các cửa hàng khác nhau trong hệ thống và đạt được sự linh hoạt và quản lý đa chiều của công việc dịch vụ khách hàng; Đảm bảo phân bổ công việc rõ ràng.
Thu thập quản lý quyền của nhân viên
3. Mẫu trả lời thể hiện để tạo một mẫu trả lời nhanh, có thể nhanh chóng gọi khi xử lý các vấn đề dịch vụ khách hàng, không cần lặp lại đầu vào, nâng cao hiệu quả đáp ứng dịch vụ khách hàng.
Chỉ cần trò chuyện nhanh trả lời